Λέσχες φιλαναγνωσίας: αδυναμία μου

Συζητώντας με τους μαθητές του bookclub του 1ου Γυμνασίου Καισαριανής.

 

Είναι απίστευτη η αίσθηση όταν σου λένε ότι ταυτίστηκαν με τους ήρωες στα σημεία που συζητούν η Ιφιγένεια με τον Χρυσόστομο και προσπαθούν να επικοινωνήσουν ουσιαστικά μεταξύ τους🙏Μαθητές Γυμνασίου 🙏Πολύ συγκινημένη-)
🍀Τι τους πήγα;;
📚Τις δικές μου εμπνεύσεις-)
🍀Τι τους πρότεινα;
📚Να διασχίσουν σε βιβλιοπωλεία, σε βιβλιοθήκες, να γεμίζουν εκείνα (τα παιδιά) ζωντάνια τον χώρο (παραμελημένων ίσως βιβλιοθηκών), να ζητούν βιβλία, να δίνουν ευκαιρία σε βιβλία. Τα βιβλία είναι ένα asset κοινωνικοποίησης 🙏
🍀Τι τους διηγήθηκα;
Τα λάθη μου, τις αποτυχίες μου, και το πείσμα μου🏅

Επικοινωνία

Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για το έργο μου!

Μιλώντας για βιβλία αλλιώς!
Βιβλία που κρύβουν μέσα τους λογοτεχνία πολλών σελίδων, την ποίηση της αφαίρεσης, συμπυκνωμένη σε στίχους χαϊκού που διαχειρίζονται εικόνες χωρίς να γράφουν "χίλιες λέξεις".

Μιλώντας για βιβλιοπωλεία μεγάλα & μικρά.
Για τους βιβλιοπώλες - εξερευνητές "μικρών διαμαντιών".
Μιλώντας για στατιστικά στοιχεία. Από το 2011 έως το 2021!

Ποιοι αποτελούν το αναγνωστικό κοινό;
Πότε επιλέγουν να διαβάζουν συνήθως οι άνθρωποι;
Τι διαβάζουν;
Πώς & γιατί επιλέγουν τα βιβλία που διαβάζουν;
Πώς επιλέγει ένας συγγραφέας το εξώφυλλο, και γιατί το οπισθόφυλλο είναι πιο σημαντικό ακόμα και από το περιεχόμενο (ορισμένες φορές) ενός βιβλίου;
Κυρία/κύριε συγγραφέα, πώς αποτυπώνετε τις λεπτομέρειες; Κρατάτε ημερολόγιο με τις "λεπτομέρειες";
Γράφετε κάθε μέρα; Μέρα παραμέρα; Μια στο τόσο, την ημέρα των Ευχαριστιών;


Διάχυση: "Από στόμα σε στόμα". 
"Το διάβασε η μαμά σου; Είναι καλό!"

Πώς βοηθάμε  ουσιαστικά έναν νέο συγγραφέα να γνωρίσει την ευρύτερη οικογένειά μας και τον κοινωνικό & επαγγελματικό μας κύκλο! 

Αν εργάζεστε, αγοράστε περισσότερα από ένα αντίτυπα για να χαρίσετε το φως της γνώσης! 
Κυκλοφορήστε με υπερηφάνεια το βιβλίο του φίλου σας συγγραφέα ως προτεινόμενο βιβλίο. 


- Να το αξιολογήσω; 
- Φυσικά! 
- Αλλά... θέλω ο συγγραφέας να μου ξαναμιλήσει μετά!
- Μην ανησυχείτε! Οι συγγραφείς είναι ανθεκτικά πλάσματα.

Έτσι κάπως θα κυλήσει η συζήτηση δια ζώσης ή διαδικτυακά, στη λέσχη βιβλίου του σχολείου σας ή στη λέσχη ανάγνωσης ενηλίκων, επειδή εμείς οι συγγραφείς είμαστε πρωτίστως αναγνώστες!

 


Φιλικά,

Μαρία Χριστίνα

 

Η ένταξη, η ισότητα και η εκπροσώπηση αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για τη Μαρία Χριστίνα.

Στην περίπτωση εκδηλώσεων με πολλούς ομιλητές, η Μαρία Χριστίνα δέχεται δεσμεύσεις παρουσιάσεων μόνο από οργανισμούς που έχουν δεσμευτεί τόσο για την εκπροσώπηση και τη συμμετοχικότητα, στη σύνθεση των ομιλητών, όσο και για την ισότητα στην αμοιβή και τις ισότιμες ευκαιρίες στην εκπροσώπηση, εντός της εταιρικής τους κουλτούρας.

Σας ευχαριστούμε.

 

Invite Maria Christina to speak at my event

Γράφω σε αυτόματη γραφή.

Γράφω ποίηση (επίπονη εμπειρία).

Γράφω μυθιστορήματα, διηγήματα και θεατρικά έργα (διασκεδαστική εμπειρία).

Έγραψα την μεταπτυχιακή μου εργασία (εμπειρία - πρόκληση) με τίτλο: "Μουσειακή εμπειρία για άτομα με οπτικές αναπηρίες. Ενσωμάτωση ή Αποκλεισμός;"

Κατέθεσα τρεις προτάσεις για διδακτορική διατριβή, ναι τρεις, στο Ευρωπαΐκό Ινστιτούτο Σπουδών της Φλωρεντίας. (Εμπειρίες που δεν θα τις άλλαζα με τίποτα, παρά την αποτυχημένη, προς το παρόν!, έκβαση).

Λατρεύω το διάβασμα και ξετρελαίνομαι να μιλάω για όλων των ειδών τα βιβλία πλην των αστυνομικών.


Ένας συγγραφέας είναι πρωτίστως αναγνώστης.

                                                                                                                                                                           Μαρία Χριστίνα Γκόλνα

 

Speaking

Thank you for your interest in my work!

 

Speaking of books otherwise!
Books that conceal within them literature of many pages, the poetry of abstraction condensed into haiku verses that manage images without writing "a thousand words".

 

 • Speaking of bookstores large & small.
  Of booksellers - explorers of "little diamonds in the rough".
  Talking about data statistics. From 2011 to 2021! Who are the readers?
  When do people usually read?
 • What do they read?
  How & why do they choose the books they read?
 • How does an author choose the cover, and why the back cover is more important even than the content (sometimes of a book)?
 • Madam/Mr. Author, how do you capture the details? Do you keep a journal of "details"?
  Do you write every day? Day by day? Once in a while, on Thanksgiving?


Word of mouth. 
Did your mom read it? It IS good!

 

How we help a new author get to know our extended family and our social & professional circle! 

 

If you are employed, buy more than one copy to give the light of knowledge away! 
Proudly circulate your author friend as a featured book. 


- Shall I review it? 
- Of course! 
- But... I want the author to talk to me again!
- Don't worry! Writers are resilient creatures.

 

Such and more, we'll talk in person or online, at your school's book club or grown-ups reading club, for we authors are readers first and foremost!

 

With love,

 

Maria Christina

 

Inclusion, equity, and representation are top priorities for Maria Christina.

In the case of multi-speaker events, Maria Christina is only accepting speaking engagements from organizations that are committed to both representation and inclusivity in the speaking lineup and equity in pay and platform opportunities. Thank you.

 

Invite Maria Christina to speak at my event

Speaking at classrooms

 

Discussing with the students of the book club of the 1st High School of Kaisarianis.
It's an incredible feeling when they tell you that they identified with the heroes in the parts where Iphigenia and Chrysostomos are conversing and trying to communicate meaningfully with each other🙏High school students 🙏very touched!


🍀 What did I bring them?
📚 My own inspirations!
🍀 What did I suggest to them?
📚 To traverse bookstores, in libraries, to enhance those spaces (perhaps neglected libraries), to ask for books, to give books a chance. Books are a socializing asset.
🍀 What did I share with them?
 📚 My mistakes, my failures, and my stubbornness.

More info

 

I write from a stream of consciousness.
I write poetry (not an effortless experience), 
I write novels ( entertaining experiences), short stories, and plays (my favorite experience). 
I even wrote my master's thesis (challenging experience) which was on "Museum experience for visually impaired people. Inclusion or exclusion?"
I also penned three dissertation proposals. (A failed experience but I wouldn't change it for anything.)
I love reading and talking about ALL kinds of books and literacy.


      Because a writer is first and foremost a         reader.

                                                                                                                   M C G